..
พุทธสุภาษิต : อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ - ความผิดของตน มักจะมองเห็นยาก.

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม - ศาสนกรรม
๕ เมษายน ๒๕๕๘
พิธีบรรพชาสามเณร โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
๔ มีนาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาเถรสมาคม มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมเสนอแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตจำนวน ๘๕ รูป เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ และในการนั้น พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที (สนิท ช...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__เนื่องด้วย วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร และโดยปกติทุกๆ ปีนั้น จะได้รับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (กฐินหลวง) โดยหน่วยงานราชการ บริษัท องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำหรับในปีนี้ วัดไตรมิ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
_เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็น วันอาสาฬหบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันในรอบปี วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
_และแล้วก็เวียนครบรอบมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า "วันเข้าพรรษา" ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือถ้านับตามปฎิทินไทยก็จะตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นเริ่มต้นแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ แ...อ่านต่อ
คลิกเพื่ออ่านข่าว
------------------------------------------------------------------------
__เนื่องด้วย วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - สวดนพเคราะห์ พร้อมทั้งพิธีพุทธา - เทวาภิเษก เพื่อรับส่งดาวพระราหูตามหลักโหราศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีพระเดชพระค...อ่านต่อ

Wat Traimitr & Pra Maha Mondop on Facebook
   _พิธีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๕๘
*สามารถคลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ได้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด     


แสดง 5 บทความล่าสุด ดูบทความทั้งหมด     

แสดง 10 กระทู้ล่าสุด ดูกระดานสนทนาทั้งหมด


มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง